Advocatenkantoor Boukich
info@advocatenkantoorboukich.nl

Tarieven

De kosten van rechtsbijstand worden tijdens het intakegesprek besproken. Aan de hand van de te verwachten werkzaamheden wordt een indicatie van de kosten gegeven. Het honorarium wordt bepaald op basis van een vooraf overeengekomen uurtarief of op basis van een vaste prijsafspraak voor afhandeling van de gehele zaak. Ook wordt een indicatie gegeven van verschotten (griffierechten, legeskosten, etc.)

Ons kantoor is aangesloten bij de Raad voor rechtsbijstand, waardoor gesubsidieerde rechtsbijstand voor de kosten van rechtshulp mogelijjk is (zie hiervoor ook: www.rvr.org).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 E: info@advocatenkantoorboukich.nl                                                  T: 030-753 14 69

^