Personen- en familierecht

Bestuursrecht en Sociale zekerheidsrecht

Ons kantoor heeft inmiddels meer dan tien jaren ervaring in het bestuursrecht. Bij advocatenkantoor Boukich zijn we dagelijks bezig met het toetsen van besluiten, het adviseren en het procederen daarover. U kunt hierbij denken aan de weigering, intrekking of verlaging van uitkeringen, een negatieve beslissing op uw uitkeringsaanvraag (Bijstand-, ZW-, WW- en WIA-uitkeringen), het invorderen van volgens de gemeente ten onrechte ontvangen uitkering, het invorderen van belasting- en toeslagschulden en overige beslissingen van een overheidsorgaan die hun grondslag vinden in de Participatiewet.

Indien u het niet eens bent met een handelen van de overheid of wanneer u meent dat door een bestuursorgaan ten onrechte besluiten zijn genomen, kunnen wij u helpen door inzicht te geven in uw juridische positie en – indien nodig – het starten van een bezwaar- of beroepsprocedure. In spoedeisende gevallen kan door ons tevens een voorlopige voorziening bij de kort gedingrechter worden gevraagd.

Let er op dat voor het indienen van een bezwaarschrift door u als burger meestal een fatale termijn van 6 weken geldt. Als er besluitvorming door de overheid plaatsvindt die nadelige gevolgen heeft voor uw rechtstoestand is het dus zinvol om op tijd juridische bijstand in te schakelen.

Wanneer u juridisch advies nodig heeft, een verzoek tot handhaving of een zienswijze wenst in te dienen, bezwaar wil maken of een beroepsprocedure bij de bestuursrechter wil starten, zal ons kantoor uw zaak vakkundig beoordelen en behandelen en alleen procederen wanneer zij daartoe daadwerkelijk mogelijkheden ziet.

Onze samenwerkingspartner op het gebied van handhaving, Ruimtelijke Ordening en Wob-verzoeken is Ius Publicum.

(www.iuspublicum.nl)

Herstelregeling KOT toeslagenaffaire

Toeslagen (herstelregeling Kinderopvangtoeslag) Belastingdienst

De gedupeerden van de toeslagenaffaire krijgen gratis rechtsbijstand van een advocaat. De gedupeerden zijn jaren slachtoffers van de toeslagenaffaire. Ons kantoor begeleidt en adviseert gedurende het hele proces. Wij helpen met verzamelen en beoordelen van stukken die nodig zijn voor uw beoordeling Wij helpen bij de voorlopige beslissing (vooraankondiging) en als u dat wilt namens u een zienswijze daarop indienen. Mocht u het niet eens zijn met de uitkomst van uw beoordeling, dan kunnen wij namens u bezwaar maken tegen de beschikking. Wij begeleiden tijdens de bezwaarfase en dienen namens u het verzoek in bij de Commissie voor Werkelijke Schade. Tot slot maken wij ook bezwaar tegen de beslissing van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) na het advies van de Commissie Werkelijke Schade.

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht kan verstrekkende gevolgen hebben: of u nu werknemer of werkgever bent. Laat u daarom bijstaan door een ervaren arbeidsrecht advocaat die oog heeft voor uw belangen.

Het arbeidsrecht kan diep ingrijpen in het leven van een werknemer. Denk aan een arbeidsconflict, (dreigend) ontslag, discussie over (de omvang van) een concurrentiebeding of een vaststellingsovereenkomst: Het is verstandig om een advocaat te hebben die opkomt voor uw rechten.

We staan u bij met kundig advies en – als het nodig is – bij een gerechtelijke procedure. Daarbij zijn we eerlijk: procederen is steeds minder aantrekkelijk. Het duurt lang en is kostbaar. Daarom kijken we altijd samen met u wat de mogelijkheden zijn. En zorgen we bij een onderhandeling dat uw belangen goed worden vastgelegd.