Advocatenkantoor Boukich is een laagdrempelig kantoor. Iedereen, of u werknemer, werkgever of particulier bent is bij Advocatenkantoor Boukich welkom voor betaalbare en deskundige rechtshulp.

Gefinancierde rechtsbijstand, een zogenaamde toevoeging

Elk Europees land moet er voor zorgen dat burgers toegang tot het recht hebben. Om die reden kent Nederland de Wet op de rechtsbijstand. Deze wet regelt dat mensen die geen advocaat kunnen betalen een deel van de kosten voor rechtsbijstand vergoed kunnen krijgen.

Voor het gebruik van gefinancierde rechtsbijstand kunt u eerst contact opnemen met het Juridisch Loket. Daar wordt u vervolgens doorverwezen naar ons kantoor. (Als doorverwijzing plaatsvindt en u een diagnosedocument krijgt, levert dat €53 korting op de eigen bijdrage op).

Voor informatie over gefinancierde rechtsbijstand kunt u verder lezen op de site van de Raad voor Rechtsbijstand, www.rechtsbijstand.nl

Komt U niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand, dan werkt Advocatenkantoor Boukich op basis van een uurtarief, dat is opgebouwd uit een basisbedrag, een opslag voor kantoorkosten en BTW.

Uurtarieven

De door ons gehanteerde uurtarieven zijn afhankelijk van het soort zaak en juridische complexiteit. Wij kunnen, afhankelijk van uw zaak, duidelijke prijsafspraken maken. Zo weet u vooraf waar u aan toe bent.

Heeft u nog vragen? Bel voor een afspraak of stuur een mail naar info@advocatenkantoorboukich.nl.

Griffierecht

Griffierechten zijn de kosten die u moet betalen voor het starten van een procedure bij de rechter. U betaalt alleen griffierecht bij civiele zaken en bestuursrechtelijke zaken. 

Griffierecht heet zo omdat u dit bedrag moet betalen aan de griffie (het secretariaat) van de rechtbank. U moet dit aan het begin van de procedure betalen. Als u niet op tijd betaalt, wordt uw zaak mogelijk niet in behandeling genomen. Als u een advocaat heeft, kan deze met u betalingsafspraken maken over het griffierecht .

Hoeveel griffierecht u moet betalen, is afhankelijk van de soort rechtszaak en of u een toevoeging voor gefinancierde rechtsbijstand hebt. Ook speelt mee of u een rechtspersoon bent (bijvoorbeeld een bedrijf) of een natuurlijk persoon (een particulier).

Op www.rechtspraak.nl vindt u alle tarieven van het griffierecht.